Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

WÓJT GMINY
RUDNIKI

Rudniki, 2019-01-30

OŚZP.6733.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Stosownie do art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek

Łukasza Olbińskiego
reprezentującego firmę P4 Sp. z o.o.

zostało wszczęte w dniu 29.01.2019 r.  postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „OLK2006A” planowanej w miejscowości Dalachów, na działce oznaczonej nr ewid. gr. 46, obręb Dalachów, k. m. 2.

W ciągu 14 dni (licząc od daty ogłoszenia) w Urzędzie Gminy Rudniki pokój nr 3 (tel 0-34 3595072 wew. 20) – można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 Z up. WÓJTA
/-/ Anna Sekienda
zastępca wójta

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2019
  przez: Anna Fuks
 • opublikowano:
  31-01-2019 15:38
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  01-02-2019 14:35
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 514
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×