Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

WÓJT GMINY
RUDNIKI

Rudniki, 2019-01-24

OŚZP.6733.1.2019

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Stosownie do art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek

Mariusza Kościelnego
reprezentującego Gminę Rudniki

zostało wszczęte w dniu 17.01.2019 r.  postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z oświetleniem i elementami małej architektury, na działce oznaczonej nr ewid. gr. 196, obręb Żytniów, k. m. 2.

W ciągu 14 dni (licząc od daty ogłoszenia) w Urzędzie Gminy Rudniki pokój nr 3 (tel 0-34 3595072 wew. 20) – można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

WÓJT
/-/  Grzegorz Domański

Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2019
  przez: Anna Fuks
 • opublikowano:
  24-01-2019 14:37
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  24-01-2019 15:07
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 536
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×