Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest:
  Wójt Gminy Rudniki
  ul. Wojska Polskiego 12A
  46-325 Rudniki
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach jest:
  Joanna Dwornik
  iod@rudniki.pl
  tel. 34 3595072 w. 11
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie art.6 ust1 lit. c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Metryczka
 • wytworzono:
  06-11-2018
  przez: Joanna Dwornik
 • opublikowano:
  06-11-2018 10:29
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  06-11-2018 10:33
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Rudniki
  odwiedzin: 462
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×