Przejdź do treści strony
Gmina Rudniki Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji społecznych

Rudniki, 2018-11-05

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Na podstawie Uchwały nr XXXVIII/299/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 września 2010r. oraz Zarządzenia Nr 0050.121.2018 Wójta Gminy Rudniki z dnia 26 października 2018r. poddano konsultacjom projekt „Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 29.10.2018r. do dnia 04.11.2018r. poprzez zamieszczenie ww. projektu programu na stronie internetowej gminy www.rudniki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Rudniki.

Uwagi i opinie do projektu programu można było zgłaszać do dnia 4 listopada 2018r. pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudnikach, listownie na adres Urzędu Gminy w Rudnikach lub przesłać w formie elektronicznej na adres gmina@rudniki.pl.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-11-2018
  przez: Mariola Jurczyk
 • opublikowano:
  05-11-2018 12:51
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 1772
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl