Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Za rok 2018

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2018
(oświadczenia składane w 2018 i 2019 roku)

Oświadczenia na początek i koniec sprawowania funkcji:

Wójt Gminy Rudniki
Andrzej Pyziak - PDFOM2018k-APyziak.pdf - na koniec kadencji

Grzegorz Domański - PDFOM2018p-GDomanski.pdf - na początek kadencji
Grzegorz Domański - PDFOM2018-GDomanski.pdf

Zastępca Wójta Gminy Rudniki

Anna Sekienda - PDFOM2018p-ASekienda.pdf - na początek sprawowania funkcji
Anna Sekienda - PDFOM2018-ASekienda.pdf

Pracownicy samorządowi:
Marianna Krzykawiak - Sekretarz Gminy Rudniki - PDFOM2018K-MKrzykawiak.pdf
Iwona Napieraj - Zastępca Wójta (do 03-04-2018 r.) / Sekretarz Gminy (od 04-04-2018 r.) - PDFOM2018P-INapieraj.pdf
Małgorzata Gajda - Kierownik Referatu Organizacyjnego - PDFOM2018-MGajda.pdf
Iwona Napieraj - Sekretarz Gminy - PDFOM2018-INapieraj.pdf
Beata Wolf-Morawiak - Skarbnik Gminy - PDFOM2018-BWolf-Morawiak.pdf

Jednostki organizacyjne:
Danuta Zając - Kierownik GOPS w Rudnikach - PDFOM2018k-DZajac.pdf - na koniec sprawowania funkcji
Małgorzata Preś - Kierownik GOPS w Rudnikach PDFOM2018p-MPres.pdf - na początek sprawowania funkcji
Małgorzata Preś - Kierownik GOPS w Rudnikach - PDFOM2018-MPres.pdf
Daria Grzesik - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych GOPS w Rudnikach - PDFOM2018p-DGrzesik.pdf - na początek sprawowania funkcji
Daria Grzesik - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych GOPS w Rudnikach - PDFOM2018-DGrzesik.pdf
Janina Pawlaczyk - Dyrektor GOKSiR w Rudnikach - PDFOM2018k-JPawlaczyk.pdf - na koniec sprawowania funkcji
Janina Pawlaczyk - Dyrektor GOKSiR w Rudnikach -
PDFOM2018-JPawlaczyk.pdf
Arkadiusz Spodymek - Dyrektor GOKSiR w Rudnikach - PDFOM2018p-ASpodymek.pdf - na początek sprawowania funkcji
Arkadiusz Spodymek - Dyrektor GOKSiR w Rudnikach -
PDFOM2018-ASpodymek.pdf
Elżbieta Ciszkiewicz - Dyrektor BOOS w Rudnikach - PDFOM2018-ECiszkiewicz.pdf
Elżbieta Ciszkiewicz - Dyrektor BOOS w Rudnikach - PDFOM2018k-ECiszkiewicz.pdf - na koniec sprawowania funkcji
Teresa Włodarczyk - Specjalista pracy socjalnej GOPS Rudniki - PDFOM2018-TWłodarczyk.pdf
Zofia Zaręba - Specjalista pracy socjalnej GOPS Rudniki - PDFOM2018-ZZareba.pdf

Szkoły:
Grzegorz Domański - Dyrektor PSP w Dalachowie - PDFOM2018k-GDomanski.pdf - na koniec sprawowania funkcji
Dariusz Niedrygoś - p.o. Dyrektora PSP w Dalachowie - PDFOM2018p-DNiedrygos.pdf - na początek sprawowania funkcji
Dariusz Niedrygoś - p.o. Dyrektora PSP w Dalachowie - PDFOM2018-DNiedrygos.pdf
Anita Borek - p.o. Dyrektora PSP w Rudnikach - PDFOM2018p-ABorek.pdf - na początek sprawowania funkcji
Anita Borek - p.o. Dyrektora PSP w Rudnikach - PDFOM2018-ABorek.pdf
Anita Borek - p.o. Dyrektora PSP w Rudnikach - PDFOM2018k-ABorek.pdf - na koniec sprawowania funkcji
Piotr Rasztar - Dyrektor PSP w Rudnikach - PDFOM2018p-PRasztar.pdf - na początek sprawowania funkcji
Agata Polak - Dyrektor PSP w Jaworznie - PDFOM2018-APolak.pdf
Andrzej Krzak - Dyrektor PSP w Rudnikach - PDFOM2018k-AKrzak.pdf - na koniec sprawowania funkcji
Andrzej Krzak - Dyrektor PSP w Rudnikach - PDFOM2018-AKrzak.pdf
Barbara Kubik - Dyrektor PSP w Cieciułowie - PDFOM2018-BKubik.pdf
Ewa Wolna - Dyrektor PSP w Żytniowie - PDFOM2018-EWolna.pdf
Ewa Getka - Dyrektor PSP w Żytniowie - PDFOM2018k-EGetka.pdf - na koniec sprawowania funkcji
Anna Cieśla - p.o. Dyrektora PSP w Żytniowie - PDFOM2018p-ACiesla.pdf - na początek sprawowania funkcji

Przedszkole:
Barbara Wójcik - Dyrektor PP w Rudnikach - PDFOM2018-BWojcik.pdf
Barbara Wójcik - Dyrektor PP w Rudnikach - PDFOM2018k-BWojcik.pdf - na koniec sprawowania funkcji
Aneta Matląg-Konieczna - Dyrektor PP w Rudnikach - PDFOM2018p-AMatląg-Konieczna.pdf - na początek sprawowania funkcji