Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

RUDNIKI

OŚZP .6733.9.2018

Rudniki, 2018-07-04

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Stosownie do art. 49 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz.U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek

TAURON Dystrybucja S.A
Oddział w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

zostało wszczęte w dniu 02.07.2018 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie linii kablowej niskiego napięcia w celu zmiany konfiguracji zasilania z sieci niskiego napięcia odbiorników, w miejscowości Jaworzno, na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 818, 818a, 52/1, 52a, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1 oraz działce oznaczonej nr ewid. gr. 203, obręb Mirowszczyzna, k.m.1.

W ciągu 14 dni (licząc od daty ogłoszenia) w Urzędzie Gminy Rudniki pokój nr 3 (tel 0-34 3595072 wew. 20) – można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

WÓJT
/-/ Andrzej Pyziak

Metryczka
 • wytworzono:
  04-07-2018
  przez: Anna Fuks
 • opublikowano:
  04-07-2018 14:33
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 253
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 000551088
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×