Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Wójt Gminy Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach jest:

Joanna Dwornik
tel. 34 3595072 w. 11

 1. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • w innych przypadkach Pana/i dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

na podstawie art.6 ust.1 lit c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.3 celów,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
 3. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Metryczka
 • wytworzono:
  24-05-2018
  przez: Joanna Dwornik
 • opublikowano:
  24-05-2018 12:35
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  24-05-2018 12:36
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Rudniki
  odwiedzin: 168
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 000551088
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×