Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

WÓJT GMINY
RUDNIKI

OŚZP.6733.1.2018                                                                      

Rudniki, 2018-02-12

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Stosownie do art. 49 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz.U z 2017 r. poz. 1257 ) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm) zawiadamiam, że na wniosek

TAURON Dystrybucja S.A

Oddział w Częstochowie, Al. Armiii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

zostało wszczęte w dniu 08.02.2018 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Nowy Bugaj
na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 127/3, 127/5, 128/3, obręb Bugaj, k.m.2.

W ciągu 14 dni (licząc od daty ogłoszenia) w Urzędzie Gminy Rudniki pokój nr 4 (tel. 34 3595072 wew. 20) – można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

WÓJT
/-/ Andrzej Pyziak

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-02-2018
  przez: Anna Fuks
 • opublikowano:
  12-02-2018 13:00
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 466
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 000551088
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×