Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Rudniki
z dnia 12 lutego 2018 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie Uchwały XXXVII/299/10 Rady Gminy Rudniki  z dnia 28.09.2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z rada działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Nr 0050.16.2018 Wójta Gminy Rudniki z dnia 12 lutego 2018 r. zapraszam organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalności pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacji:

projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Rudniki na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są statutowe organy lub upoważnieni przedstawiciele zgodnie z obowiązującymi przepisami do działania w imieniu organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rudniki.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 12.02.2018 r. do 26.02.2018 r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Rudniki na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opinie lub uwagi można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Rudnikach lub internetowo w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Adres:
Urząd Gminy Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12 A
46 - 325 Rudniki
tel. 34 3595 072 wew. 25
fax. 34 3595 013
e-mail:

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 26.02.2018 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji jest:
Paweł Łużak – pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rudnikach.
Pok. nr 6 /parter/ tel. 34 3595 072 wew. 25

Załączniki:
PDFZ16-2018.pdf
PDFZZ16-2018.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  12-02-2018
  przez: Paweł Łużak
 • opublikowano:
  12-02-2018 11:04
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 384
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 000551088
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×