Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Rudniki
z dnia 3 listopada 2017 roku
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/299/10 Rady Gminy Rudniki z dnia  28.09.2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Nr 0050.115.2017 Wójta Gminy Rudniki z dnia 03.11.2017r. zapraszam organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacji:

Projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są statutowe organy lub upoważnieni przedstawiciele zgodnie z obowiązującymi przepisami do działania w imieniu organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Rudniki.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 14.11.2017r. do 22.11.2017r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opinie lub uwagi można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Rudniki lub pisemnie lub internetowo w nieprzekraczalnym terminie do 22.11.2017r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Adres:
Urząd Gminy Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
Fax: 34/3595 013
e-mail:

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 22.11.2017r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest:
Marianna Krzykawiak – Sekretarz Urzędu Gminy Rudniki
Pok. nr 4
Tel. 34 3595 072 wew. 19

Załączniki:
PDFZ115-2017.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-11-2017
  przez: Marianna Krzykawiak
 • opublikowano:
  07-11-2017 13:25
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  07-11-2017 13:25
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 798
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 000551088
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×