Przejdź do treści strony
Gmina Rudniki Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne

 • Wyniki konsultacji społecznych

  Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

 • Komunikat

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał

 • Komunikat

  o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 • Konsultacje społeczne.jpeg

  Komunikat

  o przeprowadzeniu konsultacji projektów uchwał

 • Wyniki konsultacji społecznych

  dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

 • Komunikat

  o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 • Komunikat

  Wójta Gminy Rudniki z dnia 12 lutego 2019 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 • Wyniki konsultacji społecznych

  Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Program ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • Wyniki konsultacji społecznych

  dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Metryczka
 • wytworzono:
  13-11-2014
  przez: Grzegorz Sychla
 • opublikowano:
  13-11-2014 14:28
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 15563
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl