Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne

 • Wyniki konsultacji społecznych

  dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

 • Komunikat

  o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 • Obwieszczenie

  dot. Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025

 • Obwieszczenie

  Wójta Gminy Rudniki o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 • Komunikat

  Wójta Gminy Rudniki z dnia 12 lutego 2018 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 • Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

  Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki

 • Ogłoszenie

  o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki

 • Komunikat o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

  Projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 • Wyniki konsultacji społecznych

  dotyczących projektu Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rudniki na lata 2017 – 2020

 • Ogłoszenie

  w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rudniki na lata 2017-2020

Metryczka
 • wytworzono:
  13-11-2014
  przez: Grzegorz Sychla
 • opublikowano:
  13-11-2014 14:28
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 8883
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 000551088
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×