Oświadczenia Wójta, pracowników i kierowników jednostek gminnych

 • Opublikował: Grzegorz Sychla, data publikacji: 25-06-2013 11:36
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rudnikach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Grzegorz Sychla
 • Ilość wyświetleń: 7711
 • Link do strony: http://bip.rudniki.pl/1090/1143/oswiadczenia-wojta-pracownikow-i-kierownikow-jednostek-gminnych.html
 • Opublikował: Grzegorz Sychla, data publikacji: 25-06-2013 11:36
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rudnikach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Grzegorz Sychla
 • Ilość wyświetleń: 7711
 • Link do strony: http://bip.rudniki.pl/1090/1143/oswiadczenia-wojta-pracownikow-i-kierownikow-jednostek-gminnych.html
 • Data publikacji: 25-06-2013 11:36 przez: Grzegorz Sychla
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rudnikach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Grzegorz Sychla
 • Ilość wyświetleń: 7711
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Rudnikach
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A

 

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl