Przejdź do treści strony
Gmina Rudniki Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2013

Nazwa inwestycji: Budowa zbiornika wodnego Jaworek.

Numery ewidencyjne działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie i na które będzie oddziaływać realizowane przedsięwzięcie: 147/3, 180, 159/2, 147/6, 146, 301/1, 159/6, 189, 1670, 148, 149, 162, 153, 154, 189/10, 350/1, 473/1, 192, 194/1, 195/1, 196/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 469, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 190/4, 193/2, 207/1, 171, 155, 160

Data: Nazwa dokumentu: Załączniki:
17-01-2013 Zawiadomienie Wójta Gminy Rudniki o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFzaw20130117.pdf
17-01-2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia PDFobw20130117.pdf
10-05-2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. PDFobw20130510-1.pdf
20-05-2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. PDFobw20130520.pdf
02-07-2013 Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską PDFpst20130702.pdf
05-07-2013 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującym oczywistą omyłkę pisarską. PDFobw20130705.pdf
29-08-2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20130829.pdf
29-08-2013 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFdec20130829.pdf

Nazwa inwestycji: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 192, 193, 194, 195 i 196 położonych w obrębie 0004 w miejscowości Dalachów, gmina Rudniki.

Data: Nazwa dokumentu: Załączniki:
04-03-2013 Zawiadomienie Wójta Gminy Rudniki o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFzaw20130304.pdf
04-03-2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia PDFobw20130304.pdf
12-04-2013 Postanowienie Wójta Gminy Rudniki o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. PDFpst20130412.pdf
15-04-2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. PDFobw20130415.pdf
15-04-2013 Zawiadomienie Wójta Gminy Rudniki o planowanym terminie zakończenia prowadzonego postępowania dla przedsięwzięcia. PDFzaw20130415.pdf
10-05-2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia PDFobw20130510-3.pdf
10-05-2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia PDFobw20130510-2.pdf

Nazwa inwestycji: Przebudowa istniejącego budynku masarni znajdującego się w Rudnikach przy ul. Biegańskiego 7 na działkach nr ew. gr. 11/19, 9/22, 9/23, 9/24 na budynek produkcyjny znaków drogowych.

Data: Nazwa dokumentu: Załączniki:
31-07-2013 Postanowienie o podjęciu postęowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFpost20130731.pdf
02-08-2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postęowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20130802.pdf
19-11-2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postęowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20131119.pdf
16-01-2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji środowiskowej PDFobw20140116.pdf

Nazwa inwestycji: Remont dróg gminnych 101021 O Jaworzno-Mirowszczyzna-Słowików i 101020 O Rudniki-mirowszczyzna-Jaworzno-Polesie

Data: Nazwa dokumentu: Załączniki:
28-08-2013 Zawiadominie o wszczęciu postęowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFzaw20130828.pdf
02-09-2013 Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia PDFobw20130902.pdf
02-10-2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko dla przedsięwzięcia. PDFobw20131002.pdf
23-10-2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia. PDFogl20131023.pdf

Nazwa inwestycji: Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaworznie Bankowym. Projektowana droga znajduje się na działkach nr ew.gr.: 367/10, 242/6, 242/4, 243/1, 244/1, 245/5, 245/2, 266/1, 267, 268/1, 269, 270/1, 271/1, 271/3, 273/3, 290/3, 291/1, 292/1, 293, 564, 294/1, 295/1, 296/1, 297/1, 298/1, 299/1, 300/1, 301/4, 565/1, 429, 272/1 k.m.1 obręb Jaworzno Bankowe.

Data: Nazwa dokumentu: Załączniki:
23-10-2013 Zawiadominie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFzaw20131023.pdf
23-10-2013 Obwieszczenie o Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia PDFobw20131023.pdf
21-11-2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko PDFobw20131121.pdf
09-12-2013 Zawiadomienie Wójta Gminy Rudniki o planowanym terminie zakończenia prowadzonego postępowania dla przedsięwzięcia. PDFzaw20131209.pdf
13-12-2013 Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę. PDFpst20131213.pdf
13-12-2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę PDFobw20131213.pdf
16-12-2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia. PDFobw20131216.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-01-2013
  przez: Grzegorz Sychla
 • opublikowano:
  17-01-2013 21:20
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  16-01-2014 15:16
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 10056
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl